Regler

Regler

Turneringsregler:

 • Der gives max tid hvis et heat ikke er gennemført eller ikke gennemført korrekt.
 • Det er ikke tilladt at springe heat over.
 • Max tid er altid dårligste tid i klassen + 30 sec.
 • Er man udgået af et heat får man max tid og har lov til at starte i næste heat.
 • I sidste heat skal bilen dog i mål ved egen kraft eller ved at mandskabet selv skubber bilen i mål.
 • Der er anvendes altid målfelt med fuld stop. Overskridelse straffes med 10 sec. Dette afgøres af en faktadommer. Der kan ikke protesteres mod afgørelsen. Der er elektronisk målkontrol
 • Deltagerne seedes efter løbsledelsens skøn, løbsledelsen har ret til at ændre start rækkefølgen hvis dette skønnes nødvendigt.
 • Det er ikke tilladt at bruge dækvarmere.
 • Det er ikke tilladt at lave burnout eller anden form for dæk opvarmning i ryttergården eller i nærheden af denne.
 • Gennemkørselen skal foregå med max. 25 km/t
 • Der er møde pligt for såvel 1. som 2. kører til føre mødet der afholdes umiddelbart før første gennemkørsel.
 • Der tillades kun en servicevogn pr. deltager.Teknisk kontrol kommer rundt til jer.
 • Det er ikke tilladt at medbringe autotrailer i ryttergården hverken før, under eller efter løbet
 • Det er ikke tilladt at forlade løbsområdet i konkurrencebilen under løbet.
 • Afbud skal meddeles løbsledelsen senest kl. 8.00 på løbsdagen ellers betales fuldt start gebyr kr. 750.- også selv om man havde fristart i den pågældende afdeling.
 • Der kan gives om start ved official fejl eller hvis man er blevet forhindret i at køre uden egen skyld. Det er alene op til løbslederens skøn, om der skal gives om start, og ingen har krav på at få om start.
 • Der gives mulighed for frikøb af reklamer, dette koster det samme som startgebyr Kr. 750,-

Tidtagning mm:

 • Der benyttes elektronisk mål kontrol!  Rallyresult.dk, står for tidtagning!

Tankning: 

 • Der vil blive oprettet tankningszone i henhold til reglementet.

Point:

 • Der gives Point i alle klasser efter en skala der heder 20-15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Mesterskabs point:

 • For at komme med på den endelige resultatliste skal der være scoret point i mindst tre afdelinger i samme landsdels turnering. Er der scoret point i alle afdelinger beregnes kun de tre højeste point scorer med således at maksimum point er 60 og minimum point er 3 for at komme på den endelige resultatliste.

Klubholds turneringen:

 • Klubholds turneringen fortsætter også i 2019 og som altid køres der om den store vandrepokal samt pokaler til de tre bedste klub hold. For at en klub skal score klubholds point, skal mindst tre af klubbens hold i mål og score point, kommer flere end tre i mål er det de tre højest scorende der tæller, med de point de scorer i deres klasser, således at 60 point er det maksimale og 3 point det mindste antal en klub kan få for en afdeling
 • Det er alene 1. kørerens licens der afgør klub tilhørsforholdet.

Startgebyr og fri start:

 • Startgebyret for 2019 er ændret kr. 750,-
 • For udlændinge, jyske, fynske og bornholmske deltagere er der fri start i alle afdelingerne på Sjælland, og tilsvarende forhold gælder naturligvis for sjællandske, bornholmske og udenlandske hold i Jylland.
 • Dette gælder dog ikke i finalen hvor det er de inviterede der har fristart.

Øst og Vest:

 • For 13 år siden startede Yokohama Mesterskabet også op i Jylland, de to turneringer kører helt uafhængigt af hinanden, men efter det samme koncept, de to turneringer vil hedde henholdsvis Yokohama Mesterskabet Øst og Vest. Alle uanset bopæl og klub medlemsskab er velkomment til at deltage på begge sider af Storebælt og der uddeles point til alle deltagere.

Klasser:

 • Over 2000 ccm – Super 2000 – R5
 • 1601 – 2000 ccm 
 • 1401 – 1600 ccm
 • 0 – 1400 ccm
 • Historiske biler med historisk vognbog uanset ccm. (Appendix K)
 • KRB uanset ccm.
 • Gruppe E / Gruppe N op til 2000 ccm 2wd / klubrallybiler fra kl. 2 & 3, dog skal disse opfylde sikkerhedsreglerne for rallysprint, alle uanset ccm.
 • Micro Rally Cup biler

 

Fra turnerings ledelsens side håber vi, at se rigtigt mange til Yokohama Mesterskabet også i 2019

Hurtige hilsner turnerings ledelsen.

 HUSK AT STØTTE VORES SPONSORER – DE STØTTER DIG