Regler

Regler

Turneringsregler:

   • Der gives max tid hvis et heat ikke er gennemført eller ikke gennemført korrekt.
   • Det er ikke tilladt at springe heat over.
   • Max tid er altid dårligste tid i klassen + 30 sec.
   • Er man udgået af et heat får man max tid og har lov til at starte i næste heat.
   • I sidste heat skal bilen dog i mål ved egen kraft eller ved at mandskabet selv skubber bilen i mål.
   • Der er anvendes altid målfelt med fuld stop. Overskridelse straffes med 10 sec. Dette afgøres af en faktadommer. Der kan ikke protesteres mod afgørelsen. Der er elektronisk målkontrol
   • Deltagerne seedes efter løbsledelsens skøn, løbsledelsen har ret til at ændre start rækkefølgen hvis dette skønnes nødvendigt.
   • Det er ikke tilladt at bruge dækvarmere.
   • Det er ikke tilladt at lave burnout eller anden form for dæk opvarmning i ryttergården eller i nærheden af denne.
   • Gennemkørselen skal foregå med max. 25 km/t
   • Der er møde pligt for såvel 1. som 2. kører til føre mødet der afholdes umiddelbart før første gennemkørsel.
   • Der tillades kun en servicevogn pr. deltager.
   • Teknisk kontrol kommer rundt til jer.
   • Max. to mandskaber kan dele en bil.
   • Det er ikke tilladt at medbringe autotrailer i ryttergården hverken før, under eller efter løbet
   • Det er ikke tilladt at forlade løbsområdet i konkurrencebilen under løbet.
   • Afbud skal meddeles løbsledelsen senest kl. 8.00 på løbsdagen ellers betales fuldt start gebyr kr. 600.- også selv om man havde fristart i den pågældende afdeling.
   • Der kan gives om start ved official fejl eller hvis man er blevet forhindret i at køre uden egen skyld. Det er alene op til løbslederens skøn, om der skal gives om start, og ingen har krav på at få om start.

HUSK AT STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER DIG