Regler 2024

Regler

Redigeret 29. januar 2024

Turneringsregler:

 • Der gives max tid hvis et heat ikke er gennemført eller ikke gennemført korrekt.
 • Det er ikke tilladt at springe heat over.
 • Max tid er altid dårligste tid i klassen + 30 sec.
 • Er man udgået af et heat får man max tid og har lov til at starte i næste heat.
 • I sidste heat skal bilen dog i mål ved egen kraft eller ved at mandskabet selv skubber bilen i mål.
 • Der er anvendes altid målfelt med fuld stop. Overskridelse straffes med 10 sec. Dette afgøres af en faktadommer. Der kan ikke protesteres mod afgørelsen. 
 • Deltagerne seedes efter løbsledelsens skøn, løbsledelsen har ret til,at ændre start rækkefølgen, hvis dette skønnes nødvendigt.
 • Det er ikke tilladt at bruge dækvarmere.
 • Det er ikke tilladt at lave burnout eller anden form for dæk opvarmning i ryttergården eller i nærheden af denne.
 • Gennemkørselen skal foregå med max. 25 km/t
 • Der er møde pligt for såvel 1. som 2. kører til føremødet der afholdes umiddelbart før første gennemkørsel.
 • Der tillades kun en servicevogn pr. deltager. Teknisk kontrol kommer rundt til Jer.
 • Det er ikke tilladt at medbringe autotrailer i ryttergården hverken før, under eller efter løbet
 • Det er ikke tilladt at forlade løbsområdet i konkurrencebilen under løbet.
 • Afbud skal meddeles løbsledelsen senest kl. 8.00 på løbsdagen ellers betales fuldt start gebyr kr. 800.- 
 • Rabat på startgebyr, der gives 50% til alle der krydser mindst en betalingsbro og alle udenlandske teams (netto kr. 400,-)
 • Der kan gives omstart ved official fejl eller hvis man er blevet forhindret i, at køre uden egen skyld. Det er alene op til løbslederens skøn, om der skal gives om start, og ingen har krav på at få om start.
 • Der gives mulighed for frikøb af reklamer, dette koster det samme som startgebyr Kr. 800,-, uanset startgebyr.

OBS:

  Nye regler for påkørsel/fejlkørsel af chikaner.

       I 2024 vil straffen for påkørsel af en eller flere kegler i en chikane være 20 sekunder. 

      Dette afgøres af en chikanevagt som er en faktadommer, det betyder at der ikke kan protesteres på afgørelsen.

      Den yderste markering i hver chikane række vil være en meget stor orange kegle .

      En Chikane vil typisk bestå af 2 eller 3 rækker vinkelret ud fra vejkanten.

Tidtagning mm:

 • Der benyttes elektronisk tidstagning, Rallyresult, står for tidtagning!

Point:

 • Der gives Point i alle klasser efter en skala der heder 20-15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Mesterskabs point:

 • For at komme med på den endelige resultatliste skal der være scoret point i mindst 3 afdelinger i samme landsdels turnering. Er der scoret point i alle afdelinger beregnes kun de tre højeste point scorer med således at maksimum point er 60 og minimum point er 3 for at komme på den endelige resultatliste.

Klubholds turneringen:

 • Klubholds turneringen fortsætter også i 2024 og som altid køres der om den store vandrepokal samt pokaler til de tre bedste klub hold. For at en klub skal score klubholds point, skal mindst tre af klubbens hold i mål og score point, kommer flere end tre i mål er det de tre højest scorende der tæller, med de point de scorer i deres klasser, således at 60 point er det maksimale og 3 point det mindste antal en klub kan få for en afdeling
 • Det er alene 1. kørerens licens der afgør klub tilhørsforholdet.

Øst og Vest:

 • For 27 år siden startede Yokohama Mesterskabet op øst for Storebælt, for 19 år siden kom Jylland også med! De to turneringer kører helt uafhængigt af hinanden, men efter det samme koncept, de to turneringer hedder henholdsvis Yokohama Mesterskabet Øst og Vest. Alle uanset bopæl og klub medlemsskab er velkomment til at deltage på begge sider af Storebælt og der uddeles point til alle deltagere. Sæsonen afsluttes med en samlet finale.

Finalen:

        For at kunne deltage skal 1. kører have startet mindst 3 afdelinger af mesterskabet, alle afdelinger både øst og vest er tællende, dvs uanset hvor man har deltaget,                  tæller det og mandskabet er berettiget i at deltage.

Klasser: 

     1: WRC – RC1 – R5 – RC2 – Proto 

     2: 2WD over 2001 ccm – 2WD turbo over 1620 ccm – N4- national 4×4 – R-GT – RC3 – Super 2000  fra – KRB fra 1986 og 2016

     3: Biler med motorer fra 1601 til 2000 ccm – Turbo motorer op til 1620 ccm – R3 – R3 National – KRB fra 1986 – 2016

     4: Biler med motorer fra 1401 til 1600 ccm – Turbo motorer op til 1067 ccm – R2 – R2 National RC4 – RC4 National KRB fra 1986 – 2016

     5: Biler med motorer fra 0-1400 ccm – Turbo motorer op til 927 ccm – KRB fra 1986 – 2016

     6: Gruppe E og N biler med motorer op til 1600 Turbo motorer op til 1067 ccm kun 2 WD – R1 – RC5 National

     7: Gruppe E og N biler med motorer over 1600 ccm – Turbo motorer op til 1620 ccm kun 2 WD – RC5 

     8: KRB fra før 1-1-1986 op til 1600 ccm – Turbo motorer op til 1067 ccm

     9: KRB fra før 1-1-1986 over 1600 ccm 

   10: KRB fra efter 1-1-1986 op til 1600 ccm – Turbo motorer op til 1067 ccm

   11: KRB fra efter 1-1-1986 over 1600 ccm

   12: Historiske biler op til 1600 ccm med international/national historisk vognbog (appendix K)

   14: Historiske biler over 1600 ccm med international/national historisk vognbog (appendix K)

          Hurtige hilsner turnerings ledelsen.

          HUSK AT STØTTE VORES SPONSORER – DE STØTTER DIG